top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Lekce jógy Střecha Josefská rok 2024

Přihlášení na lekci

 • Krok 1/2 odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI.

 • Krok 2/2 platba lekce podle pokynů v následném emailu.

Storno podmínky

 • Lekci můžete zrušit nejpozději 24 hodin před jejím konáním pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách lektorky. Peníze Vám následně budou zaslány zpět na Váš účet.

 • Na lekci se můžete přihlásit nejpozději 2 hodiny před jejím konáním.

 • V případě zrušení lekce ze strany lektorky budete informováni pomocí SMS, nebo EMAILU. Peníze Vám následně budou zaslány zpět na Váš účet.

 

 

Jógový víkend 24.-26.5. 2024 v Organicfarm Soběsuky

 • Pro potvrzení rezervace zaplacení zálohy 3200,-

 • Doplatek 2600,- je splatný do 24. 4. 2023
  Storno podmínky 

 • Storno do 24. 4. poplatek 3200,- (možné převést na náhradníka)

 • Storno po 24 .4. poplatek v podobně plné částky 5800,- (možné převést na náhradníka)

 • V případě zrušení ze strany lektora, zaplacená částka bude vrácená zpět na Váš účet

 

Jógový retreat 16.-19.11. 2023

 • Pro potvrzení rezervace zaplacení zálohy 4400,-

 • Doplatek 2500,- je splatný do 16. 10. 2023

​      Storno podmínky

 • Storno do 16.10. poplatek 4400,- (možné převést na náhradníka)

 • Storno po 16.10. poplatek v hodnotě plné částky 6900,- (možné převést na náhradníka)

 • V případě zrušení ze strany lektorky, zaplacená částka bude vrácená zpět na Váš účet

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

 

 

Milé jogínky a jogíni,

 

pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem mého webu nebo registračního systému mých služeb, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

 

Správce osobních údajů

MgA. Simony Hruškové, místem podnikání Zahradní 712, 391 02, Sezimovo Ústí, IČO: 01961136, telefon: +420 776241300, e-mail: simona.pear@gmail.com Provozuji webovou stránku www.simonahruskova.cz a databázi zákazníků v rezervačním systému wix.com. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 31

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a číslo platební (debetní/kreditní) karty jsou nezbytně potřebné k:

  • rezervaci na poskytované služby (jóga lekce, masterclass, workshopy, jógové víkendy),

  • provedení online plateb a identifikaci zakoupených vstupů na poskytované služby,

  • informování o případných změnách v rozvrhu.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů GDPR

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami (např. rezervační systém studia, statistická data o návštěvnosti mých webů), využívám služeb a aplikace zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • provozovatel rezervačního systému wix.com, kterému poskytujete data potřebná pro aktivaci účtu pro rezervaci mých služeb a to za následujících podmínek:

  • Pokud se bude chtít nový klient registrovat do systému, bude muset souhlasit se zpracováním osobních údajů, které nezbytně potřebuji k poskytování služeb, plnění smlouvy (tj. k rezervaci na poskytované služby, identifikaci zakoupených vstupů na poskytované služby a k informování o případných změnách v rozvrhu), jinak se do systému nedostane.

 • Google Inc.

 • Facebook Inc.


Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování a v takovém případě budu při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. Nemám v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup, díky kterému mně můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

 • Právo na přenositelnost, tj. přenos Vašich dat jinému správci, můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k jinému správci, tak budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že Vám informace zašlu ve strojově čitelné podobě a to 30 dnů od doručení žádosti o přenos Vašich dat.

 • Právo na výmaz můžete využít, pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené faktury po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje, které nejsou vázány tímto zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů můžete podat, pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

  

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 31. 05. 2021.

bottom of page